1.Yangın Risk Analizi 
İşletme bünyesinde muhtemel yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak veya olası yangın esnasında can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önlemlerini ve bu önlemlere ait kuralları belirlemektir. 
2. Yangın Risk Analizinin İşletme Üzerindeki Pozitif Etkileri 
İşletmenin bünyesinde veya çevresinde çıkabilecek muhtemel yangın çeşitlerinin, yangının çıkış yeri ve nedeni, cinsi ve özelliklerinin neler olabileceğinin belirlenmesi,
Yangın olaylarının vuku bulması halinde, oluşacak yangınların can ve mal’a verebileceği zararların tespiti, ortaya çıkaracağı maddi zararların belirlenmesi,
Yangın ortaya çıkaracak risk faktörlerinin minimum seviyeye çekilmesi ve bunun için gereken tedbirlerin önceden alınması,
İşletmede yangına karşı önceden alınacak gerçek önleyici tedbirler sayesinde, meydana gelebilecek zararların minimum düzeyde tutulacağının belirlenmesi,
İşletme üretiminde arzu edilen kalite ve veriminin sağlanması,
Yasalara uygunluğun sağlanması.
İşletmede zaman zaman yapılacak olan inceleme ve denetimlerde, pozitif geri dönüş olması,

3. Yangın Risk Analizinin İcra Edilmesi 
Yangın risk analizi sürekli takip ve devamlılık isteyen risk faktörlerini önleyici hatta sıfır seviyesine indirgeyen bir rapordur. Bunun takibi ve kontrolü bir program dahilinde yapılmadığı zaman istenmeyen riskler her zaman artarak karşımıza çıkacaktır. Bu nedenle istenmeye olumsuzlukların meydana gelmemesi için çalıştığımız işletmede, ayda 1-2 kez yapılacak yangın risk analizi sayesinde, işletmenin yangın riski en alt düzeyde tutacaktır.
4. İlgili Mevzuat 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
Sivil Savunma Kanunu ve İlgili Yönetmelikler