Müşterilerine yangın algılama ve alarm sistemleri her türlü yapı, bina, tesis, işletmelerde yada mekadanda çıkabilecek yangınları başlangıç anında tespit ederek, binada yaşayanları bu durumdan haberdar etmek, erken tahliyelerini sağlamak, güvenlik birimlerine ve itfaiyeye haber vermek amacıyla kurulan hem can hem de mal korumaya yönelik uygun sistemlerdir. Bütün güvenlik sistemleri önemli olmasına karşın yangının verebileceği zararlar düşünüldüğünde yangın algılamanın gerekliliği daha net anlaşılabilir. Yangın algılama sistemleri, yürürlükteki yangından korunma yönetmeliklerine ve ilgili standartlara uygun olarak tasarlanarak geliştirilen teknolojilerdir. Mekanlarda farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek çok çeşitli uygulamalar yapılabilmektedir. Günümüzdeki teknolojik yapılaşmada yüksek binalar, fabrikalar, iş merkezleri, hastaneler ve insanların yoğun olarak bulunduğu binalarda yangın algılama sistemleri ile diğer güvenlik ve kontrol sistemleri arasında entegrasyon ihtiyacı ve seviyesi her geçen gün artmaktadır.

Bir yangının başlamasını erken tespit etmek, tüm bina sahipleri ve işletmeciler için kilit öneme sahiptir. İşte bu nedenle erken uyarı ve maksimum yanıt süresi sağlayan Yangın & Can Güvenliği çözümlerini sunuyor. Yangın algılama ve alarm sistemlerimizi bağımsız olarak ya da yangın algılama, hırsız algılama, erişim kontrolü ve video görüntülemenin tek bir sistem içinde birleştirildiği entegre güvenlik sistemi içinde kullanılabilir ve bu sayede iş yeri yangın güvenliğini iyileştirebilirsiniz.