sistem odaları

Bilişim altyapısında en önemli unsurlardan biri hiç kuşkusuz ki kesintisiz olarak çalışması gereken sistem odalarıdır.

Sistem odası sağlıklı çalışmadığında, odadaki sıcaklık normal aralığın dışına çıktığında, yangın, su baskını, deprem, yetkisiz kişilerin odaya girişi, odadaki kritik bir cihazın arızası gibi bir olağan dışı durumlarda da benzer sorunlarla karşılaşılacaktır.

Cihazlar sıcaklığın sınır değerlerinde çalışacaklarından cihazların kullanım ömürleri kısalacak, bu durum ise kurumumuzun yeni cihazlar alarak yüz milyarlarca lira zarara uğramasına sebep olacaktır.

Cihazların sıcaklığın sınır değerlerinde çalışmaması cihazlarda performans sorunları oluşturur. Böyle bir durumda kurum içerisindeki otomasyon sistemleri, web siteleri, mail ya da internet trafi ği gibi tüm bilişim altyapısının yavaşlamasına neden olacaktır.

Yedekleme işlemleri için sistem odasına yeni sunucu koyamayacağımızdan, bilgilerin yedeğini alamayacağız demektir.

Uzak eğitimde öğrenci sayısının artmasından dolayı alınması gereken yeni sunucuların çalıştırılamaması dolayısıyla uzak eğitimin durması demektir.

Mevcut web sunucumuz dolduğunda yeni web sunucusu koyamayacağımızdan, yeni web site açılması taleplerinin karşılanamaması demektir.

Teknolojinin getirdiği yenilik ve olanaklardan öğrencilerin faydalanabilmesi için gerekli altyapının (örneğin; her öğrenciye bir mail adresinin verilmesi) sağlanamaması demektir.